O Zakładzie

Zakład Technologii Multimedialnych i Edukacyjnych (BA)

Zakład prowadzi badania nad dostępnością informacji dla osób niepełnosprawnych wzrokowo – niewidomych i słabowidzących oraz świadczy rynkowe usługi badawcze dla MŚP. Syntezę działalności zakładu można obejrzeć w prezentacji.

Badania i publikacje w ostatnich 2 latach dotyczyły:

 • dostępności informacji z urządzeń z ekranami dotykowymi (smartfonów i urządzeń publicznego zastosowania np. paczkomatów),
 • dostępności dokumentów i stron WWW zawierających formuły i/lub grafikę matematyczną,
 • komunikacji w obszarze matematyki osób widzących z osobami niewidzącymi, w tym z brajlistami.

Badania obejmują W szczególności prace nad interfejsami alternatywnymi i multimodalnymi z wykorzystaniem:

 • konwersji MathML-to-text-to-speech, MathML-to-text-to-brajl i konwersji odwrotnej,
 • emulacji klawiatury brajlowskiej na klawiaturze QWERTY,
 • wirtualnej klawiatury matematycznej na klawiaturze QWERTY,
 • transformacji obiektów graficznych na ekranach dotykowych w struktury liniowe dostępne na linijkach (displayach) brajlowskich.

Również badania i prace rozwojowe nad interfejsami prowadzone są nad gestami wielodotykowymi w zastosowaniu do:

 • nawigacji po aplikacjach na ekranach dotykowych,
 • nawigacji po dokumentach,
 • nawigacji po formułach matematycznych oraz w edycji formuł.

Prowadzone są również badania i prace rozwojowe, z pozytywnymi wynikami, nad interaktywnymi, multimedialnymi dokumentami matematycznymi dla uczniów niewidomych (również dla widzących) opartymi o standard EPUB3.
Wyniki tych badań są implementowane w opracowywanej elektronicznej multimodalnej platformie PlatMat wspomagającej w szkołach edukację matematyczną uczniów niepełnosprawnych wzrokowo. Platforma PlatMat powstała w projekcie badawczym dofinansowywanym przez PFRON. Więcej informacji na stronie PlatMat. W ramach projektu pn. „WCAG 2.0: Promocja dobrych praktyk programistycznych” opracowano dla programistów wiki dostępności WikiDos.
Zakład opracowuje innowacyjne i efektywne technologie edukacyjne:

 • wspomagające inkluzywne nauczanie matematyki w szkołach,
 • umożliwiające zdalne samokształcenie się uczniów niepełnosprawnych wzrokowo,
 • oparte na sieciach społecznościowych, upowszechniające dobre praktyki programistyczne wykorzystujące sieci społecznościowe,

Zakład opracowuje i wdraża dla MSP, w ramach usług badawczych, internetowe systemy e-sklepów, e-zamówień połączonych z indywidualizowaniem oferty, obsługi gabinetów medycznych, transmisji szkoleń, logistyki transportu oraz specjalizuje się w modernizowaniu systemów sterowania automatyki przemysłowej.