Obsługa hoteli

 Internetowy system obsługi hotelu

Trzyczęściowy system składający się z multimedialnego katalogu usług, internetowego formularza zapytań/zamówień/rezerwacji oraz aplikacji zarządzającej, dostępnej tylko dla uprawnionych użytkowników (personelu firmy), niewidocznej w Internecie, obsługi katalogu usług i dokumentów związanych z realizacją zamówienia lub rezerwacją.

  1. Katalog multimedialny usług wraz z opisem, zdjęciami, ceną/cenami. Katalog kategoryzuje usługi hotelowe. np. kategoria pokoi hotelowych jednoosobowych.
  2. Administrator systemu może edytować katalog i w szybki sposób dodać nową usługę oraz dowolną wykonć edycję istniejącej usługi. W szczególności – zmianę pozycji dotyczących nazwy, dostępnej ilości i ceny oraz innych cech produktów, krótkiego opisu jego właściwości wraz ze zdjęciem produktu.

  1. Interaktywny formularz internetowy zamówienia/zapytania ofertowego/rezerwacji generujący zamówienie/zapytanie/rezerwację wybranego  produktu bądź grupy produktów oferowanych przez hotel.
  2. Na formularzu widnieją pola z przyporządkowanym do nich przypisem wyszczególniającym rodzaj informacji, jaką należy wprowadzić w danej rubryce. Formularz w zależności od wybranej opcji służy jako formularz zapytania ofertowego, zamówienia wykonania usługi po obliczeniu na formularzu ceny usługi lub jako formularz rezerwacji do określonego przez system terminu lub krócej.

  1. Aplikacja zarządzająca
  2. Aplikacja zarządzająca katalogiem oferowanych produktów, zamówieniami i fakturowaniem. Umożliwia monitorowanie realizacji zamówień, ustawianie obiegu dokumentów, harmonogramowanie oraz  generowanie statystyk.

screenshot formularza harmonogramu realizacji zamówień

Harmonogram realizacji zamówień

screenshot ze strony głównej obsługi hotelu

Strona główna systemu obsługi hotelu