Alternatywne interfejsy użytkownika

Zakład nasz opracowuje innowacyjne interfejsy alternatywne wspierające użytkowników z dysfunkcjami wzroku:

  • akustyczne interfejsy ułatwiające rozpoznawanie grafiki matematycznej dotykiem na ekranie dotykowym;
  • specjalistyczne gesty dotykowe przyspieszające nawigowanie po formułach i edycję formuł matematycznych;
  • techniczne sygnały akustyczne ułatwiające  orientację użytkownika w aplikacji;
  • specjalne skróty klawiaturowe przyspieszające  nawigację po treści matematycznej;
  • specjalne skróty klawiaturowe do wprowadzania formuł matematycznych (wirtualna klawiatura matematyczna);
  • specjalne skróty klawiaturowe do nawigacji po strukturze formuły matematycznej;
  • odczyt formuł i ich fragmentów w języku polskim semantycznie syntetyzatorem mowy;
  • odczyt objaśnień grafiki matematycznej mową syntetyczną;
  • interfejsy liniowe będące odpowiednikami interfejsów graficznych w smartfonach (z Androidem).

Opracowane alternatywne interfejsy zostały wdrożone m.in. w platformie PlatMat. Poświęcono im oddzielną prezentację i referat „Alternatywne interfejsy użytkownika w matematyce
na II Konferencji PlatMat.

Polecamy zapoznanie się z artykułami dr Dariusza Mikułowskiego o alternatywnych interfejsach użytkownika w naszej Wikipedii Dostępności, w kategorii Alternatywne UI.

Jeden z artykułów dotyczy dźwiękowych interfejsów użytkownika i zaczyna się tak:

Praca niewidomego użytkownika z systemem Windows oraz instalowanymi na nim programami jest bardzo specyficzna, dlatego interfejsy użytkownika programów muszą być w odpowiedni sposób dostosowane do tej specyfiki. Przykładowo wszystkie operacje możliwe   do wykonania w programie muszą być dostępne z poziomu klawiatury. Wszystkie elementy takie jak przyciski, listy, etykiety, pola edycyjne itd. muszą być odpowiednio udźwiękowione tzn. podczas nawigacji po oknie i napotkaniu danego elementu informacja o nim musi być wypowiedziana w odpowiedni sposób przez czytnik ekranu przy pomocy syntezatora mowy. Te warunki powodują, że programując dostępną aplikację trzeba pamiętać o stosowaniu takich rodzajów kontrolek, które są udźwiękowione natywnie albo dają się łatwo przystosować do ich udźwiękowienia. Do aplikacji trzeba też dodawać obsługę skrótów klawiszowych by umożliwić użytkownikowi wykonywanie niektórych operacji w szybki sposób. Z tego powodu programując aplikację dla systemu Windows w środowisku Visual Studio można bez obaw używać standardowych kontrolek pochodzących z biblioteki Windows Forms, gdyż będą się one zachowywać w standardowy sposób. Przykładowo w okienku dialogowym zaprojektowanym jako formatka WindowsForms naciskanie klawisza tabulatora przez użytkownika będzie powodowało podświetlenie kolejnego przycisku czy innego elementu i wypowiedzenie jego nazwy czy etykiety przez czytnik ekranu. Podczas projektowania aplikacji z użyciem nowoczesnego interfejsu użytkownika za pomocą biblioteki ModernUI dostosowania wymaga więcej elementów. Ze względu na wzrastającą popularność tego interfejsu opiszemy poniżej sposoby jego udźwiękawiania.