II Konferencja PlatMat: Innowacje i doświadczenia wsparcia nauczyciela i uczniów z dysfunkcjami wzroku w edukacji matematycznej

Kiedy?

25 maja 2017 r., godz. 10:00

Gdzie?

IMM, Sala Konferencyjna, pok. 208, Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa

Agenda

9:30-10:00 Rejestracja
Część I - PlatMat kontekst
10:00-10:20 Cele II Konferencji. Wprowadzenie w PlatMat.
10:20-10:40 Przegląd technologii wspomagających stosowanych w edukacji matematycznej
10:40-11:00 Innowacyjne funkcje PlatMat i wstępna ocena wsparcia nimi edukacji matematycznej
Część II - PlatMat: innowacyjne rozwiązania
11:00-11:20 Alternatywne interfejsy użytkownika
w matematyce
11:20-11:50 Indywidualizacja wsparcia uczniów przez PlatMat
11:50-12:10 Fizyczne i wirtualne urządzenia WE/WY dla uczniów niepełnosprawnych wzrokowo
12:10-12:30 Nawigatory po treściach matematycznych
12:30-13:00 Przerwa na kawę (sala 125, I p.)
Część III - PlatMat: doświadczenia nauczycieli i uczniów z pilotażowych zajęć
13:00-13:20 Wykorzystanie aplikacji PLATMAT w pracy
z uczniami słabowidzącymi
13:20-13:40 Rola PlatMat w pracy z uczniem niewidomym
13:40-14:00 PlatMat - praca z grupą na zajęciach dodatkowych z matematyki
14:00-14:20 Geometria z PlatMat
14:20-14:40 Rozwiązywanie równań liniowych z Platmat
Część IV - Dyskusja, zakończenie
14:40-15:00 Dyskusja, podsumowanie i pożegnanie Uczestników

O PlatMat i o Konferencji

Zapraszamy na II Konferencję pn. PlatMat: innowacje i doświadczenia wsparcia nauczyciela i uczniów z dysfunkcjami wzroku w edukacji matematycznej, prezentującą najnowsze rozwiązania włączone do narzędzi PlatMat oraz doświadczenia nauczycieli i uczniów z prowadzenia zajęć z matematyki wspomaganych przez PlatMat.

Platforma PlatMat jest rezultatem dwóch projektów badawczych, dofinansowanych przez PFRON, składa się z 5 innowacyjnych narzędzi informatycznych (aplikacji Windows) i portalu PlatMat wspierających nauczycieli matematyki oraz niewidomych i słabowidzących uczniów. Narzędzia PlatMat usprawniają tworzenie i edycję multimedialnych, interaktywnych treści matematycznych przez nauczyciela i przez uczniów, ich wymianę pomiędzy nauczycielem i uczniami oraz monitorowanie pracy uczniów w klasie i/lub przez Internet. Portal PlatMat udostępnia narzędzia i licencje oraz bazę otwartych zasobów edukacyjnych z matematyki tworzonych i upublicznianych przez nauczycieli, dostępnych dla uczniów z dysfunkcjami wzroku. Więcej informacji o PlatMat znajduje się na stronie http://platmat.imm.org.pl

Wstęp wolny po uprzedniej rejestracji.

Rejestracja

Wykonawca:

Instytut Maszyn Matematycznych Logo

Dofinansowanie:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Logo