I Konferencja PlatMat: Narzędzia informatyczne dla włączającej edukacji matematycznej uczniów z dysfunkcjami wzroku

Kiedy?

28 października 2015 r., godz. 10:00

Gdzie?

IMM, Sala Konferencyjna, pok. 208, Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa

Agenda

9:30-10:00 Rejestracja
10:00-10:05 Powitanie uczestników
Część I - Geneza projektu i platformy PlatMat
10:05-10:15 Organizacja badań stanu i potrzeb informatyzacji edukacji matematycznej uczniów
z dysfunkcjami wzroku
10:15-10:30 Elektronizacja i wyniki badań
10:30-10:45 Wprowadzenie, platforma PlatMat z lotu ptaka
Część II - PlatMat: narzędzia dla nauczyciela
10:45-11:05 Prezentacja aplikacji NAUCZYCIEL
i KUBARYTMY
11:05-11:25 Prezentacja Edytora grafiki matematycznej
Część III - PlatMat: narzędzia dla ucznia niewidomego i narzędzia dla ucznia słabowidzącego
11:25-11:45 Prezentacja aplikacji UCZEŃ Słabowidzący
i aplikacji KALKULATOR szkolny
11:45-12:15 Prezentacja aplikacji UCZEŃ Niewidomy
12:15-12:35 Przerwa na kawę (20 minut, sala 125, I p. )
Część IV - PlatMat: komunikacja między aplikacjami
i z portalem

12:35-12:50 Pokaz komunikacji WiFi w klasie nauczyciel <--> uczniowie i przez Internet nauczyciel <--> uczeń
12:50-13:00 Rola portalu PlatMat
13:00-13:20 Prezentacja komunikacji narzędzi PlatMat
z portalem
Część V - Głosy ze środowiska nauczycieli, dyskusja
13:20-13:45 Głos ze środowiska nauczycieli
13:45-14:00 Dyskusja, podsumowanie
14:00-15:00 Warsztat (dla zainteresowanych), sala 208

O PlatMat i o Konferencji

Zapraszamy na konferencję o innowacyjnej technologii PlatMat wspomagającej pracę nauczyciela matematyki
z uczniami niewidomymi i słabowidzącymi, jak również ułatwiającej rodzicom pomoc w matematyce swym niepełnosprawnym dzieciom. PlatMat pomaga uczniom niepełnosprawnym być samodzielnymi w matematyce
i dotrzymywać tempa pracy sprawnym kolegom.

Platforma PlatMat jest rezultatem kończącego się 31.10.15 r. projektu badawczego pn. „W kierunku aktywizacji zawodowej niewidomych: Platforma PlatMat zwiększająca efektywność edukacji włączającej z obszaru matematyki i fizyki” dofinansowanego przez PFRON. Platforma PlatMat składa się z 5 innowacyjnych narzędzi informatycznych (aplikacji Windows) i portalu, przeznaczonych dla nauczycieli matematyki oraz niewidomych i słabowidzących uczniów. Narzędzia PlatMat usprawniają tworzenie multimedialnych, interaktywnych treści matematycznych, ich wymianę pomiędzy nauczycielem i uczniami oraz monitorowanie pracy uczniów w klasie i/lub przez Internet. Portal PlatMat udostępnia narzędzia, licencje na nie oraz bazę upublicznionych przez nauczycieli treści matematycznych, dostępnych dla uczniów z dysfunkcjami wzroku. Więcej informacji o PlatMat znajduje się na stronie http://platmat.imm.org.pl

Zapraszamy na konferencję nauczycieli i korepetytorów, rodziców, uczniów, dyrektorów szkół, ekspertów zajmujących się szkolną edukacją matematyczną.

Wstęp wolny po uprzedniej rejestracji.

Rejestracja

Wykonawca:

Instytut Maszyn Matematycznych Logo

Dofinansowanie:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Logo