II Konferencja PlatMat

25.05.2017 r. odbyła się II Konferencja PlatMat: Innowacje i doświadczenia wsparcia nauczyciela i uczniów z dysfunkcjami wzroku w edukacji matematycznej, na której zostały przedstawione rezultaty projektu badawczego „OPTY: Badania efektywności informatyzacji edukacji matematycznej uczniów z dysfunkcjami wzroku z zastosowaniem zoptymalizowanych narzędzi PlatMat”. Konferencja była wydarzeniem podsumowującym działania prowadzone w projekcie OPTY, w szczególności okazją do […]

More Info

PlatMat na międzynarodowej wystawie tyflorehabilitacyjnej REHA for the Blind 2016

W dniach 1 i 2 grudnia b.r. podczas  XIV edycji Międzynarodowej Konferencji REHA for the Blind 2016 była prezentowana innowacyjna technologia PlatMat opracowana i rozwijana w IMM w dwóch projektach badawczych dofinansowanych przez PFRON. Stoisko IMM zorganizowane pod hasłem „Włączająca edukacja matematyczna” cieszyło się dużym zainteresowaniem nauczycieli, uczniów, rodziców oraz zagranicznych producentów technologii wspomagających niewidomych. […]

More Info

Szkolenia uczniów i nauczycieli w Publicznym Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach

W dniach 14 i 20 czerwca 2016 w Publicznym Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach, w którym kształci się młodzież niepełnosprawna, odbyły się szkolenia nauczycieli i uczniów z zakresu wykorzystania aplikacji technologii PlatMat w edukacji matematycznej. W szkoleniach wzięło udział dwóch uczniów słabowidzących oraz dwóch nauczycieli matematyki. Uczniowie i nauczyciele otrzymali niezbędny sprzęt komputerowy […]

More Info

Ruszyły szkolenia uczniów i nauczycieli w PlatMat OPTY

W dniach 20-21 maja 2016 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie przy ul. Tynieckiej 6 odbyły się szkolenia uczniów i nauczycieli z zakresu wykorzystania aplikacji technologii PlatMat w edukacji matematycznej. W szkoleniach wzięło udział dwóch uczniów słabowidzących, trzech uczniów niewidomych oraz dwóch nauczycieli. Uczniowie i nauczyciele otrzymali niezbędny sprzęt komputerowy do […]

More Info

Szkolenia online z WCAG 2.0 dostępne na kanale YouTube: IMM Edukacja

Szkolenia dotyczące zasad dostępności stron WWW wg standardu WCAG 2.0 i tworzenia dostępnego oprogramowania desktop, zorganizowane w ramach projektu “WCAG 2.0: promocja dobrych praktyk programistycznych”, programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG, dostępne są w wersji online na kanale YouTube: IMM Edukacja.

More Info

Start nowego projektu PlatMat OPTY

1 kwietnia 2016 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pn. OPTY: Badania efektywności informatyzacji edukacji matematycznej uczniów z dysfunkcjami wzroku z zastosowaniem zoptymalizowanych narzędzi PlatMat. Projekt jest kontynuacją idei zakończonego projektu pn. Platforma PlatMat zwiększająca efektywność edukacji włączającej z obszaru matematyki i fizyki, zrealizowanego w okresie 02.2014 r.- 31.10.2015 r., którego rezultatem była kompletna, innowacyjna technologia edukacyjna […]

More Info

Pokaz platformy edukacyjnej PlatMat w siedzibie PFRON

4-ego kwietnia 2016 r. o godzinie 10:00 odbył się pokaz narzędzi platformy edukacyjnej PlatMat w siedzibie PFRON. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu i pracownicy PFRON, zaś o platformie opowiadali: Jolanta Brzostek-Pawłowska – kierownik projektu, pomysłodawca i projektant platformy PlatMat, a także Dariusz Mikułowski i Małgorzata Rubin – członkowie zespołu wykonawców. Technologia PlatMat spotkała się z dużym zainteresowaniem […]

More Info

Szkolenie dla programistów i menadżerów 14.04.2016

Zapraszamy Państwa na bezpłatne szkolenie dotyczące zasad dostępności stron WWW wg standardu WCAG 2.0 i tworzenia dostępnego oprogramowania desktop. Szkolenia organizowane są w ramach projektu “WCAG 2.0: promocja dobrych praktyk programistycznych”, programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG. Szkolenie odbędzie się dnia 14.04.2016 r. w godzinach 14:00 – 17:00 w siedzibie Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie przy […]

More Info

Szkolenie dla programistów i menadżerów 08.04.2016

Zapraszamy Państwa na bezpłatne szkolenie dotyczące zasad dostępności stron WWW wg standardu WCAG 2.0 i tworzenia dostępnego oprogramowania desktop. Szkolenia organizowane są w ramach projektu “WCAG 2.0: promocja dobrych praktyk programistycznych”, programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG. Szkolenie odbędzie się dnia 08.04.2016 r. w godzinach 14:00 – 17:00 w siedzibie Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie […]

More Info

Zapraszamy do współpracy

Zakład Technologii Multimedialnych i Edukacyjnych zaprasza wszystkie szkoły (podstawowe i gimnazja) zainteresowane wdrożeniem narzędzi PlatMat i ich praktycznym zastosowaniem w edukacji matematycznej uczniów z dysfunkcją wzroku do skorzystania z dofinansowania w ramach unijnej perspektywy finansowej RPO na lata 2014-2020, w szczególności – Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu. Aktualnie trwają nabory wniosków w Działaniu […]

More Info